Hem

Den 1 januari 2022 började den nya förordningen (EU) 2018/848 att tillämpas. Den nya förordningen och flera nya regler började gälla. Den nya förordningen är mer detaljerad och ska vara mer enhetlig för hela EU än de tidigare reglerna. Nationella riktlinjer för ekologisk produktion, är branschens tolkning av hur EU:s lagstiftning för ekologisk produktion ska tillämpas i svenska förhållanden. Tyvärr så har en del förseningar från EU-kommissionen påverkat arbetet då en del delegerade och genomförandeakter publicerades först sent i slutet av förra året och då även gjort så att branschens tolkning är försenat. De första kapitlen av version 7 av Nationella Riktlinjerna har nu granskats av myndigheterna och finns att läsa i PDF-format här på hemsidan. Den digitala utgåvan med alla kapitel beräknas vara klar under hösten. Projektet kommer att pågå fram till 31 december 2022.

Läs gällande utgåva version 7