Tillåtna insatsvaror i Sverige

Den svenska insatslistan är ett publikt register över insatsmedel som får användas av ekologiska odlare i Sverige. Den har funnits tillgänglig sedan hösten 2021. Den Svenska insatslistan publiceras genom ett samarbete mellan FiBL och KRAV för att gynna den ekologiska produktionen i Sverige.