Bilaga 3. Foderråvaror

Observera att bilagorna kan uppdateras och ändras. Du bör alltid stämma av bilagans giltighet genom att läsa den konsoliderade versionen av förordning (EG) 889/2008.

Referens: 889/2008 bilaga V med ändringar fram till 15 februari 2021

1.   Foderråvaror av mineraliskt ursprung 

Godkännande

Ämne

Villkor för användning

A

Kalkhaltiga marina skal

 

A

Kalkhaltiga havsalger (maerl)

 

A

Lithothamnion (kalkalg)

 

A

Kalciumglukonat

 

A

Kalciumkarbonat

 

A

Magnesiumoxid

 

A

Magnesiumsulfat

 

A

Magnesiumklorid

 

A

Magnesiumkarbonat

 

A

Avfluorerat monokalciumfosfat

 

A

Avfluorerat dikalciumfosfat

 

A

Kalciummagnesiumfosfat

 

A

Magnesiumfosfat

 

A

Mononatriumfosfat (ammoniumdiväteortofosfat)

Endast för vattenbruk

A

Kalciumnatriumfosfat

 

A

Natriumklorid

 

A

Natriumvätekarbonat

 

A

Natriumkarbonat

 

A

Natriumsulfat

 

A

Kaliumklorid

 

 

  1. Andra foderråvaror

    Fermenterings(bi)produkter från mikroorganismer vars celler har inaktiverats eller avdödats

    Saccharomyces cervisiae
    Saccharomyces carlsbergiensis