5.3 Samtidig ekologisk och konventionell djurproduktion