8.1 Specifika principer

Utöver de generella principerna för ekologisk produktion ska förädling av foder grunda sig på följande specifika principer:

  • Ekologiskt foder ska framställas av ekologiska foderråvaror utom när det inte finns ekologiska råvaror tillgängliga på marknaden.
  • Fodertillsatser och processtekniska hjälpmedel ska användas så lite som möjligt och endast då det rör sig om ett grundläggande tekniskt eller avelstekniskt behov, eller för särskilda näringsändamål.
  • Ämnen och bearbetningsmetoder som skulle kunna vara vilseledande, vad gäller dess kvalitet eller egenskap, eller som återställer egenskaper som gått förlorade får inte användas.
  • Foder ska bearbetas med omsorg, i huvudsak genom användning av biologiska, mekaniska och fysikaliska metoder.

Referens: 834/2007 art 7