5.7.2 Utomhusmiljö och rastgård för nötkreatur, får och getter