5.2 Omställning

Innan du får sälja ekologiska produkter ska din produktion genomgå omställning. Det tar tid att ställa om till certifierad produktion. Det tar normalt sett, på dagen, minst två år för växtodling och minst ett halvår för djurhållning, utom för fjäderfä. Som grundregel ska all mark du odlar foder på ställas om enligt reglerna för omställning av växtodling (se 3.2), men du kan välja att ställa om både växtodling och djurhållning samtidigt (se 5.2.8). Observera att även om du har följt det ekologiska regelverket för de djur du har fött upp innan du anslutit företaget till ett kontrollorgan, får du inte räkna omställningstiden retroaktivt.

Referens: 834/2007 art 14.1 a iii, och 17.1b, 889/2008 art 38.1, 38.2