7.1 Specifika principer

Utöver de generella principerna för ekologisk produktion ska ekologisk livsmedelsförädling grunda sig på följande specifika principer.

  • Ekologiska produkter ska tillverkas av ekologiska råvaror när sådana finns. I vissa fall får konventionella ingredienser användas.
  • Ett mindre antal tillsatser och processhjälpmedel är tillåtna och endast naturliga aromer får användas. Dessa får används, men i minimal utsträckning och endast om det rör sig om grundläggande tekniska behov eller för särskilda näringsändamål.
  • Ämnen och bearbetningsmetoder som skulle kunna vara vilseledande, vad gäller dess kvalitet eller egenskap får inte användas.
  • Livsmedel ska förädlas med omsorg och i första hand genom användning av biologiska, mekaniska och fysikaliska metoder.

Referens: 834/2007 art 6