5.8 Undantag från reglerna om bete och utevistelse