2.3 Åtgärder när reglerna inte följs

Om reglerna för ekologisk produktion inte följs, kan kontrollorganen besluta om borttagande av märkning som betyder att produkter du har framställt och tänkt saluföra som ekologiska inte får saluföras som ekologiska, eller marknadsföringsförbud (saluföringsbeslut). Utöver detta kan du också förlora rätten att sälja dina produkter som ekologiska, vid beslut om helt borttagande eller begränsning av certifikat. Kontrollorganen får besluta om borttagande av märkning men Jordbruksverket och Livsmedelsverket beslutar om marknadsföringsförbud.

Det kan också vara aktuellt med tillfälligt borttagande av märkning eller tillfälligt saluföringsförbud. Detta kan ske om du anser eller misstänker att en produkt som du producerat, berett, importerat eller erhållits från ett annat företag inte följer reglerna för ekologisk produktion, eller om kontrollmyndigheten eller kontrollorganet har välgrundade misstankar för att ett företag planerar att släppa ut en produkt på marknaden som inte följer reglerna för ekologisk produktion. Det tillfälliga förbudet gäller tills till dess att misstanken har undanröjts eller senast efter utgången av den fastställda tidsperioden.

Referens: 834/2007 art 30, 889/2008 art 91,2013:1059 5 §, 2013:363 3 §