5.7 Utevistelse

Ekologiska djur ska ha möjlighet till utevistelse när markbeskaffenheten och väder möjliggör detta om inte utevistelsen är direkt olämpligt eller medför risk för djurens hälsa. Under lämplig del av året ska djuren ha tillgång till bete. Syftet är att stimulera deras naturliga försvar mot sjukdomar och garantera att deras kroppsliga och beteendemässiga behov tillfredsställs.

Referens: 834/2007 art 5 e och l, 14.1 b ii och iii och art 14 d iii