1.3 Allmänna produktionsregler och regler för ekologisk produktion