Veterinärbehandling

Alla botande eller förebyggande behandlingar mot en särskild sjukdom.

Referens: 889/2008 art 2 h