Framställd av GMO

Helt eller delvis framställd av GMO, men som inte innehåller eller består av GMO.

Referens: 834/2007 art 2 u