5.11.6 Vaccinationer

Du får vaccinera dina djur. Detta gäller vaccination mot sjukdomar som kan förekomma i ett område men också mot sjukdomar som inte har påträffats i området under många år.

Referens: 834/2007 art 14.1 e iii