5.11.7 Parasitbehandling

Det är tillåtet att bekämpa parasiter hos djuren. Parasitbekämpning med medicinska preparat får dock inte ske förebyggande utan bara när ett uppenbart behov finns och kan påvisas.

Referens: 889/2008 art 24.4

Svensk tillämpning

Behov av parasitbekämpning kan du påvisa genom att ta parasitprov som visar att djuren är infekterade av parasiter och/eller att behandling rekommenderas av veterinär. För yttre parasiter hos fjäderfä, som till exempel det röda hönskvalstret, kan behov påvisas genom att kvalstren fångas i wellpappfällor.