5.7.7 Förbud mot utevistelse

Har Jordbruksverket beslutat om förbud mot att ha fjäderfä ute, exempelvis på grund av en smittsam fjäderfäsjukdom, gäller det även för ekologiska fjäderfän, utan att de förlorar sin ekologiska status. Om fjäderfän hålls inne på grund av Jordbruksverkets restriktioner ska de ändå alltid ha ständig tillgång till grovfoder.

Referens: 889/2008 art 14.7