5.3.7 Drivning av ekologiska djur på konventionell mark, till exempel till en fäbod

Om din djurhållning innebär att du driver dina djur från ett område till ett annat, exempelvis till en fäbod, får djuren beta på konventionell mark under drivningen. Djuren får inte äta mer än motsvarande tio procent av sin totala årsfoderranson under drivningen.

Referens: 889/2009 art 17.4

Svensk tillämpning

Du räknar detta baserat på torrsubstansinnehållet i foder som är framställt av jordbruks- produkter. Under de dagar då djuren befinner sig under drivning gäller inte kravet att djuren ska äta minst 60 respektive 20 procent foder från den egna gården.