4.1.1 Generella regler

Insamlande av ätliga växter och växtdelar som växer vilt i naturområden, skogar och jordbruksområden får säljas som ekologiska.

För att produkten ska betraktas som ekologisk får insamlingsområdet inte ha behandlats med andra gödsel- och jordförbättringsmedel eller växtskyddsmedel än de som är godkända i ekologisk produktion, inom tre år före insamlandet.

Hänsyn ska tas till miljön och insamlandet får inte inverka negativt på den naturliga miljön för arterna i området eller för bevarandet av dem.

Referens: 834/2007 art 12.2