5.11.3 Veterinärmedicinska behandlingar – ej i förebyggande syfte

Du får inte använda veterinärmedicinska läkemedel eller antibiotika i förebyggande syfte. Du får inte heller använda substanser som ska stimulera djurens tillväxt, produktion eller fortplantning t.ex. hormoner.

Referens: 889/2008 art 23.1 och 23.2