5.15.1 Transporter av ekologiska djur

Under transport, lastning och lossning ska djuren hanteras lugnt och varsamt så att de stressas så lite som möjligt och tiden för transporter av ekologiska djur ska hållas så kort som möjligt.

Referens: 834/2007 art 14.1 b vii

Svensk tillämpning

Det ekologiska regelverket innefattar inga detaljkrav för transporttider, utrymmen på transporter etc. Svensk djurskyddslagstiftning anger de minimikrav du måste följa.