4.1.2 Dokumentation

Du ska lämna en fullständig beskrivning över de områden där insamlingen ska göras. Beskrivningen ska också innehålla information om lagrings- och produktionslokaler och utrymmen där bearbetning eller förpackning äger rum.

De åtgärder som du har gjort för att undersöka och få garantier för att området inte har behandlats med otillåtna medel under en treårsperiod före insamlandet ska dokumenteras. Dokumentationen ska omfatta garantier från tredje part och garantier som du själv kan ge för att inga otillåtna medel använts och för att hänsyn till miljön har tagits.

Referens: 889/2008 art 70