5.11.10 Karenstider

Karenstiderna efter behandling är dubbelt så långa för ekologiska djur som för konventionella. Du räknar från den sista dagen djuret får ett veterinärmedicinskt läkemedel. Om läkemedlet har en karenstid angiven till 0 dagar, eller om det inte finns någon angiven karenstid, gäller 48 timmars karens. Efter vaccinering är det ingen karenstid.

Referens: 889/2008 art 24.5