3.8.2 Hydrokultur

All typ av hydrokultur, d.v.s. när du odlar växter i en vattenlösning, är förbjuden.

Referens: 834/2007 art 5a, 889/2008 art 4

Svensk tillämpning

Det är däremot tillåtet med drivning av endiver och odling av groddar.