5.11.1 Ekologiska djurs hälsa

Ekologiska djurs hälsa ska bevaras genom att man stimulerar och stärker djurens naturliga immunförsvar, att man väljer lämpliga raser och att man håller djuren på ett lämpligt sätt. Djurens möjlighet till regelbunden motion, utevistelse och bete är en viktig del i möjligheten att bygga upp djurens naturliga försvar mot sjukdomar. Allt lidande ska minimeras under hela djurens liv.

Du ska förebygga att sjukdomar uppstår genom att:

  • Välja ett lämpligt djurmaterial (ras, stam eller linje).
  • Ha en lämplig djurhållningspraxis, inklusive skötselrutiner.
  • Ge ett foder av hög kvalitet.
  • Se till att djuren får motion.
  • Hålla en lämplig djurtäthet.
  • Ha goda och lämpliga utrymmen för dina djur där du kan hålla djuren under förhållanden med god hygien.

Referens: 834/2007 art 5 e, 5 l, 14.1, b viii och e i