6.8.1 Djurtransporter ska minimeras

Det saknas detaljkrav för transporter av ekologiska bin men generellt gäller att tiden för djurtransporter ska hållas så kort som möjligt.

Referens: 834/2007 art 14.1 b vii