5.11.13 Isolering av sjuka eller skadade djur

Vid behov ska sjuka eller skadade djur isoleras i lämpliga lokaler eller i en fålla utomhus. Du bör ha en eller flera sjuk- eller kalvningsboxar lediga som du kan använda som isoleringsboxar för sjuka eller skadade nötkreatur. Till grisar bör du alltid ha minst en isoleringsbox eller sjukbox per 25 grisar. Tillfrisknade djur bör du ta tillbaka till ursprungsflocken.

Referens: 889/2008 art 24.1