5.11.2 Sjuka djur ska behandlas

Om ett djur blir sjukt ska du omedelbart låta behandla djuret, så att det inte lider. Du ska använda preparat som har en vetenskapligt dokumenterad effekt för det djurslag och det sjukdomstillstånd djuret har och under de förhållanden som behandlingen är avsedd för. Om det är nödvändigt ska du isolera djuret så att det inte smittar andra djur.

Referens: 889/2008 art 24.1