5.16.1 Minimera lidandet vid slakt

Djuren ska hanteras lugnt och varsamt på slakteriet så att de stressas så lite som möjligt. Under slakten ska lidandet ska minimeras.

Referens: 834/2007 art 14.1 b viii