3.5.6 Halm vid täckning av stukor

Svensk tillämpning

Halm vid täckning av stukor får användas. Halmen ska vara ekologisk om den kommer i kontakt med grönsakerna/rotfrukterna. Konventionell halm får användas om du har ett skyddande material emellan, som hindrar att rester av växtskyddsprodukter kan nå grönsakerna/rotfrukterna.