5.11.12 Förvaring av läkemedel och produkter för rengöring och desinfektion

Du får lagra veterinärmedicinska läkemedel förutsatt att läkemedlen har ordinerats av en veterinär i samband med behandling. Förvara läkemedlen i ett övervakat (låst) medicinskåp eller kylskåp. Skriv in att du har läkemedlet i din stalljournal.

Referens: 889/2008 art 35.3