5.7.4 Utrymmeskrav för nötkreatur, får, getter och grisar vid utevistelse

De utrymmeskrav för rastgårdar som gäller för nötkreatur, får, getter och grisar presenteras i tabellerna 5-7 här nedan. På bete bör djuren ha större utrymme.

Tabell 5: Utrymmeskrav på rastgård för ekologiska nötkreatur.

Djurkategori i

Utrymme i rastgård (inte bete), m2/djur

Nötkreatur högst 100 kg

1,1

Nötkreatur högst 200 kg

1,9

Nötkreatur högst 350 kg

3,0

Nötkreatur mer än 350 kg

3,7 och minst 0,75 m2/100 kg

Mjölkkor

4,5

Avelstjur

30

i Viktangivelserna anger levande vikt.

 

Tabell 6: Utrymmeskrav på rastgård för ekologiska får och getter.

Djurkategori

Utrymme i rastgård (inte bete), m2/djur

Vuxna får och getter

2,5

Lamm/killingar

0,5

 

Tabell 7: Utrymmeskrav på rastgård för ekologiska grisar.

Djurkategori i

Utrymme i rastgård (inte bete), m2/djur

Digivande sugga med upp till 40 dagar

gamla smågrisar

2,5

Slaktgris högst 50 kg

0,6

Slaktgris högst 85 kg

0,8

Slaktgris högst 110 kg

1

Slaktgris över 110 kg

1,2

Smågrisar över 40 dagar, max 30 kg

0,4

Sinsugga, gylta för avel

1,9

Avelsgalt

8

i Viktangivelserna anger levande vikt.

Referens: 889/2008 bilaga III