5.7.1 Bete för nötkreatur, får och getter

Nötkreatur, får och getter ska ha tillgång till betesmark när förhållandena tillåter detta. Du måste anpassa antalet betande djur så att inte marken överbetas, förstörs eller att det blir erosion eller föroreningar till följd av djuren eller deras gödsel. Minsta godkända betesperiod regleras i djurskyddslagstiftningen. Enligt denna ska nötkreatur (förutom mjölkkor), får och getter hållas på bete minst följande tid för de angivna länen:

  • Minst 2 månader: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten.
  • Minst 3 månader: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland.
  • Minst 4 månader: Blekinge, Skåne, Halland.

För mjölkkor gäller att de ska hållas på bete minst följande tid för de angivna länen:

  • Minst 60 dygn under en sammanhängande period under tiden 1 maj - 1 oktober varav minst 30 dygn under perioden 1 juni – 31 augusti: Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten.
  • Minst 90 dygn under perioden 1 april - 31 oktober och minst 60 dygn under perioden 15 maj – 15 september, dessutom ska det finnas en sammanhängande betesperiod på minst 60 dygn: Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland.
  • Minst 120 dygn under perioden 1 april - 31 oktober och minst 60 dygn under perioden 15 maj – 15 september, dessutom ska det finnas en sammanhängande betesperiod på minst 60 dygn: Blekinge, Skåne, Halland

Referens: 834/2007 art 14.1 b iii och iv och 14.1 d iii, 889/08 art 14.2, SJVFS 2012:13 kap 2 26 §, kap 4 6§ och kap 5 3§

Svensk tillämpning

Observera att Sverige har riktlinjer som säger att åldern på kalvar som ska ut på bete får anpassas efter när förhållandena tillåter det och vad du finner acceptabelt.