5.7.6 Utrymmeskrav för fjäderfän i rastgård

Det finns begränsningar i hur många fjäderfän du får ha per kvadratmeter rastgårdsyta. Ytorna behöver inte vara ständigt tillgängliga utan tanken är att du ska byta fållor. Har du 3000 värphönsplatser ska du ha 12 000 kvadratmeter rastgårdsyta runt huset, även om du bara utnyttjar 6000 kvadratmeter åt gången. I tabell 8 ser du vilka utrymmeskrav som gäller. De gäller så länge inte gränsvärdena för växtnäring per hektar överskrids.

Referens: 889/2008 art 10.4 och bilaga III tabell 2

Tabell 8: Utrymmeskrav på rastgård för ekologiska fjäderfän.

Fjäderfäkategori

Utrymme utomhus, m2 (område tillgängligt i rotation/djur)

Värphöns

4

Slaktkyckling och pärlhöns i fasta

Byggnader

4

Ankor i fasta byggnader

4,5

Kalkoner i fasta byggnader

10

Gäss i fasta byggnader

15

Slaktfjäderfä i mobil byggnad

2,5

Referens: 889/2008 art 10.4 och bilaga III tabell 2