5.2.4 Omställning av mjölkproduktion

För mjölk är omställningstiden sex månader vilket innebär att du kan börja leverera ekologisk mjölk efter sex månader, förutsatt att din växtodling redan är ekologisk eller under omställning och att du kan uppfylla kraven på ekologiskt foder.

Referens: 834/2007 art 14.1 a iii, 889/2008 art 38.1 b

Svensk tillämpning

Observera att en mjölkko inte är ekologisk efter sex månader, bara hennes mjölk.