10.2.1 Produkter som innehåller minst 95 procent ekologiska råvaror

För att få märka bearbetade livsmedel med hänvisning till ekologisk produktionsmetod i varubeteckningen, ska minst 95 viktprocent av dess ingredienser av jordbruksursprung vara ekologiska och de ska ha producerats i enlighet med de allmänna ekologiska reglerna för bearbetade livsmedel.

Referens: 834/2007 art 23.4 a