5.8.2 Slutgödning

Ett undantag från reglerna om utevistelse är att det är tillåtet att slutgöda vuxna nötkreatur avsedda för köttproduktion på stall. Detta är endast tillåtet för att lösa särskilda problem som hänger samman med ekologisk djurhållning. I Sverige har vi inga riktlinjer för vilken typ av problem det kan handla om. Inomhusperioden som nötkreaturen slutgöds på stall får inte vara längre än en femtedel av nötkreaturets liv och aldrig vara längre än tre månader.

Referens: 889/2008 art 46

Svensk tillämpning

Regeln gäller bara vuxna nötkreatur, d.v.s. äldre än 24 månader. Svensk djurskyddslagstiftning ställer krav på att de flesta typer av nötkreatur ska ha bete eller annan utevistelse under betessäsongen. Under betessäsongen kan den här regeln därför i normal- fallet bara tillämpas på tjurar äldre än två år. Ungtjurar mellan ett och två års ålder ska ha tillgång till bete eller rastgård under betessäsongen och tillgång till rastgård vintertid. Observera att om ungtjuren hållits på bete (ihop med mamman) på sommaren under det första året behöver den inte ha tillgång till rastgård vintertid, trots att de fyller 1 år under denna vinter.

Utanför betessäsongen, när ekologiska nötkreatur ska ha tillgång till utevistelse, kan undantaget däremot användas för alla nötkreatur över 24 månaders ålder.