5.11.4 Val av behandling

Grundregeln är att du i första hand använder fytoterapiprodukter, homeopatiska produkter och spårelement samt produkterna i bilaga 2, hellre än veterinärmedicinska läkemedel. Detta förutsatt att det alternativa preparatet är det lämpligaste alternativet.

Referens: 834/2007 art 14.1 e ii, 889/2008 art 24.2 och 24.3