5.14.5 Märkning av fjäderfän

Ekologiska fjäderfän ska märkas ”per parti”. Har du omgångsuppfödning räcker det därför med den ordinarie journalföringen för att klara märkningskravet.

Referens: 889/2008 art 75

Svensk tillämpning

Tänk på att du kan behöva individmärka fåglar som behandlats med veterinärmedicinska läkemedel, så att du håller reda på karenstider och kan särskilja dessa djur från obehandlade djur. Fåglar får i dessa fall identitetsmärkas med fotring eller med vingmärken.