5.5.2 Könssorterad sperma

Svensk tillämpning

De djurhållare som använder könssorterad sperma i Sverige får inte avvikelser för det från sina kontrollorgan. Användning av könssorterad sperma är dock inte reglerat i den ekologiska lagstiftningen och det finns därför ingen rättslig prövning som tagit ställning till om det är tillåtet eller inte. Kommissionen har uttalat sig om könssorterad sperma och de anser att det inte är förenligt med det ekologiska regelverket att använda den.