5.14.3 Märkning av grisar

Alla grisar ska märkas snarast möjligt och senast när de lämnar sin födelsebesättning. Om grisarna kommer att gå till slakt direkt från den besättning som de är födda på, behöver du inte märka smågrisar och slaktgrisar med individuella nummer. Under vissa förutsättningar räcker då att du märkt grisarna med ett så kallat leverantörsnummer.

Referens: SJVFS 2007:13, 11. 11a och 12 §

Svensk tillämpning

Tänk på att du kan behöva märka grisar som behandlats med veterinärmedicinska läkemedel, så att du håller reda på karenstider och kan särskilja dessa grisar från obehandlade grisar.