5.18.1 Kunskaper om djurskydd och djurhälsa

Du som har ekologisk djurproduktion ska ha nödvändiga bas- och yrkeskunskaper när det gäller djurskydd och djurhälsa.

Referens: 834/2007 art 14.1 b i

Svensk tillämpning

Till exempel kan kunskapskravet innebära relevant yrkeskunskap som motsvarar grundutbildning vid lantbruksskola, naturbruksgymnasium eller YH-utbildning, eller mer än ett års arbetslivserfarenhet av djurproduktion. Personer som har mindre än ett års arbetslivserfarenhet, men som har deltagit i relevanta kompetensutvecklingsåtgärder eller arbetar i nära samarbete med en erfaren kollega kan också anses uppfylla kraven.