5.5.4 Ruvning och kläckning

Svensk tillämpning

Det finns för närvarande inga regler om ruvning eller kläckeriverksamhet för ekologisk fjäderfäproduktion.