5.14.1 Märkning av individer och grupper

Ekologiska djur ska identifieras på ett bestående sätt. Märkningen ska vara individuell för stora däggdjur som nötkreatur, men kan ske per grupp för mindre däggdjur som grisar, får, getter och fjäderfän. De regler som gäller generellt för märkning av djur gäller även de ekologiska djuren.

Referens: 889/2008 art 75