5.5.3 Hormoner för kontroll av fortplantning och brunstsynkronisering

Du får inte använda hormoner eller liknande ämnen för att kontrollera fortplantning eller för att brunstsynkronisera dina hondjur. Det är bara av veterinärmedicinska skäl du får behandla enstaka djur med denna typ av preparat.

Referens: 834/2007 art. 14.1 c ii, 889/2008 art. 23.2