5.11.5 GMO i veterinärmedicinska läkemedel

Veterinärmedicinska läkemedel som framställts av eller med GMO får användas i ekologisk produktion.

Referens: 834/2007 art 4 a iii