3.8.1 Växtnäringen ska komma från jorden

Principen är att växter huvudsakligen ska ges näring genom markekosystemet och att du ska odla i jord, d.v.s. en betydande del av växtnäringen ska komma från den jord som du odlar plantan i och bestå av biologiskt nedbrytbart material.

Referens: 834/2007 art 5a

Svensk tillämpning

Odling i avgränsade bäddar t. ex krukor är tillåten enligt svensk praxis, men du får inte odla i för små jordvolymer eller i enbart biologiskt inaktiva material.