5.11.8 Bekämpningsprogram mot sjukdomar

Du får behandla dina djur med preparat som normalt inte tillåts i ekologisk produktion om det sker inom ramen för ett bekämpningsprogram beslutat av Jordbruksverket. Detta gäller även om behandlingen sker i förebyggande syfte.

Referens: 834/2007 art 14.1 e iv, 889/2008 art 24.4