5.2.1 Under omställningen ska alla regler följas

Redan under omställningstiden måste du följa reglerna för ekologisk produktion och din produktion ska kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan. Du kan få full miljöersättning under omställningstiden, men du får inte sälja dina produkter som ekologiska förrän omställningen till certifierad produktion är klar. Om du inte uppfyller alla regler i djurhållningen får du i allmänhet inte börja räkna omställningstiden förrän du har rättat till bristerna.

Referens: 834/2007 art 14.1 a iii, och 17.1b, 889/2008 art 38.1