5.3.2 Ekologiska och konventionella djur av olika arter

Det är tillåtet att ha ekologiska djur av en art och konventionella djur av en annan art, t.ex. konventionella höns och ekologiska får på samma jordbruksföretag. Grundregeln är då att de ekologiska produktionsenheterna, inklusive de delar som omfattas (se 5.3.1), ska hållas åtskilda från de enheter som är konventionella. Du måste även föra lämpliga register som visar hur åtskiljandet upprätthålls.

Det betyder att du måste använda andra produktionsenheter (d.v.s. både byggnader och marker) för de konventionella djuren än dem som används för de ekologiska djuren. Du måste också hantera ekologiskt foder i andra anläggningar och i andra lager än konventionellt foder för att säkerställa att sammanblandning inte kan ske.

Referens: 834/2007 art 11, 889/2008 art 17.1

Svensk tillämpning

Delar du maskiner, grovfodervagnar etc. mellan de olika produktionsenheterna eller med en konventionell lantbrukare, kan åtskillnaden ske i tid. Du ska också se till att maskiner och vagnar är väl rengjorda så att t.ex. inte konventionellt foder av misstag utfodras till ekologiska djur.